خواب و تعبیر
۲۰۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۳
مگابایت
حجم

خداوند متعال ، همه مردم را از نعمت خواب ديدن بهره مند ساخته است و بيشتر کساني که خواب مي بينند، مايلند که از تعبير آن آگاه شوند.نتيجه اين وضعيت (فراگير بودن پديده ي خواب و ميل شديد به آگاهي از تعبير رؤيا)،فراواني چاپ و توزيع و تولید نرم افزارهای مربوط به تعبيير خواب است و يکي از رایج ترين نرم افزارها، نرم افزارهای هاي «تعبير خواب» است.

تعبير خوابي که در اين نرم افزار در نظر گرفته شده است ،متن همان کتاب تفليسي است که با نام ها و عنوانهاي مختلفي چاپ مي شود.امتياز محتوایی که ملاحظه خواهيد کرد از محتواهای موجود به شرح زير است:

1- تمام مطالب غير اخلاقي،سست ،مخالف اعتقادات ديني و ضدّونقيض حذف شده است.

2- از آوردن موضوعاتي که مربوط به گذشته هاي دور بوده و مخاطبان کنوني،حتي معناي اين موضوعات را نمي دانند،خودداري گرديده است.

3- مطالب متنوع يک موضوع که در کتاب تفليسي پشت سر هم آمده،در متن اين نرم افزار شماره گذاري شده است.

4- لغات گنگ و نامأنوس و عبارات پيچيده و نامفهوم ،جاي خود را به کلمات آشنا و جملات روان و قابل فهم داده اند.

5- موضوعاتي که بايد درهم ادغام مي شدند،يک جا آمده اند، و پاره اي از موضوعات که در دل يک موضوع آورده شده بودند، به طور جداگانه عنوان گرفته اند.مثلاً موضوع «صحرا» و «بيابان» در هم ادغام شده اند و عنوان «دوشيدن» که در «شير» آمده بود يا «تسبيحات اربعه» و «لاحول گفتن» که در «سوره ها» آمده بودند ،جداگانه آورده شده اند.

6- اگر در موضوعي تعبيرات ضد و نقيضي گفته شده بود، آن موردي را آورده ايم که با اصول کلّي تعبير خواب هماهنگي بيشتري داشته است.

7- برخي موارد تعبير خواب که نوعي دعوت به خير و خوبي نيز بوده است، مانند مطالبي که در ذيل عنوان «صدقه» آمده، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تعبیر خواب شيخ ابوالفضل حبيش ابن ابراهيم تفليسي شامل تعبیر خواب هایی از ابن سيرين، امام صادق (ع)، دانيال نبي (ع)، ابراهيم كرماني و جابر مغربي و عده‌اي ديگر

منبع:کتاب خواب و تعبیر نوشته غلامرضا حیدری ابهری از سری انتشارات نشر جمال

http://www.nashrejamal.com

logo-enamad logo-samandehi