فن مهمانی

فن مهمانی

Version 1
<10
Active installs
Education
Category
1
MB
Size


آداب دست دادن
بهترين طرز معرفي افراد
رفتار خانم ها در جامعه
ملاقات سال نو
آموزش آداب معاشرت به کودکان در ديد و بازديدهاي نوروزي
اداب معاشرت با دیگران-مهمانی رفتن
آداب تشکر کردن 
آداب خواهش کردن
آداب احترام گذاشتن
آموزش آداب معاشرت به کودکان
اهمیت و پاداش اطعام و میهمانی
احترام به میهمان
بدرقه میهمان
برکات مادی میهمان نوازی
برکات معنوی میهمان نوازی 
سادگی و پرهیز از تکلف
رعایت حد اعتدال در مهمان نوازی
پرهیز از اسراف
دعوت از نیازمندان در میهمانی ها
شکر نعمت، با مهمانی دادن
اخلاص در میهمانی
و .. .


 

logo-enamad logo-samandehi