instagram black simulator

instagram black simulator

Version 2000
Install +100
Category Entertainment
Size 4 MB
Last Update 2023 January 3
instagram black simulator

instagram black simulator

rozita
Version 2000
Install +100
Category Entertainment
Size 4 MB
Last Update 2023 January 3
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

چت از دایرکت اینستاگرام بسازید.

‏ صرفا جهت خنده و شوخی

‏ویژگی های این برنامه:

‏امکان ایجاد گروه و تماس جعلی اینستاگرام

‏امکان اضافه کردن اعضای جعلی به گروه اینستاگرام

‏امکان کنترل دو طرفه چت جعلی instagram

‏پشتیبانی از تصویر و ویدیو جعلی instagram

‏پاسخ خودکار جعلی اینستاگرام
‏شما به راحتی می توانید صفحه های مکالمات جعلی را طراحی کرده و هر جزئیات را روی صفحه ویرایش کنید. این صفحه نمایش واقع بینانه خواهد بود به طوری که می توانید به راحتی دوستان خود را شوخی کنید.

‏عکس صفحه را بگیرید یا از ویژگی های صفحه اشتراک برنامه ها استفاده کنید تا به راحتی آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

User Reviews - 2 Rates
2.5 from 5
5
4
3
2
1