ایین نامه رانندگی+سوالات ازمون

ایین نامه رانندگی+سوالات ازمون

نسخه v۵.۰
۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

بیش از 1000 نمونه سوال ازمون راهنمایی ورانندگی


فصل اول - تعریف ها
فصل دوم - شماره گذاری
فصل سوم - گواهی نامه رانندگی
فصل چهارم - معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه
فصل پنجم - تجهیزات
بخش اول - تجهیزات وسایل نقلیه موتوری
بخش دوم - تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه
فصل ششم - مقررات حمل بار
فصل هفتم - تصادفات
فصل هشتم - علایم راهنمایی و رانندگی
فصل نهم - مقررات رانندگی
بخش اول - مسیر و جهت عبور
بخش دوم - سرعت 
بخش سوم - سبقت 
بخش چهارم - حق تقدم عبور 
بخش پنجم - استفاده از چراغ ها 
بخش ششم - گردش 
بخش هفتم - توقف 
بخش هشتم - مقررات اختصاصی موتور سیکلت و دوچرخه
فصل دهم - مقررات مختلف
پیوست 1 - طبقه بندی انواع گواهی نامه
پیوست 2 - معاینات پزشکی و مراجع انجام آن
پیوست 3 - ضوابط و مقررات حمل بار
پیوست 4 - علایم راهنمایی و رانندگی


 

logo-enamad logo-samandehi