مدار فرمان به همراه نقشه plc

مدار فرمان به همراه نقشه plc

نسخه v۱.۰
۳۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

تابلو برای کاربا نقشه مونتاژ


راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای از یک محل


راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای از یک محل دائم


راه اندازی موتور سه فاز از دو محل دائم


راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای - دائم


راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای دائم 


راه اندازی موتور سه فاز لحظه ای دائم (دو محل )
 


راه اندازی موتور سه فاز با دو دست 


مداریکی پس از دیگری
 


مداریکی بجای دیگری


مداریکی بجای دیگری 


مدار چپگرد راستگرد با حفاظت کامل


مدار چپگرد راستگرد سریع


مدار چپگرد راستگرد سریع دستی وبا میکروسوئیچ
مدار چپگرد راستگرد لحظه ای دائم (یک محل )
مدار یکی پس از دیگری اتوماتیک 
مدار یکی بجای دیگری اتوماتیک 


مدار چپگرد راستگرد با استراحت یکطرف 
 


مدار چپگرد راستگرد با استراحت دو طرف 


راه اندازی موتور بصورت ستاره مثلث 
 


راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک 


راه اندازی چپگرد راستگرد ستاره مثلث 


راه اندازی چپگرد راستگرد ستاره مثلث 
 


راه اندازی موتور سه فاز دالاندر
 


راه اندازی موتور سه فاز دالاندر(کند به تند )
راه اندازی چپگرد راستگرد دالاندر


راه اندازی چپگرد راستگرد دالاندر اتوماتیک 

نظرات کاربران

sm
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
من مدار چپگرد راستگرد ستاره مثلث این برنامه رو بستم . مشکل برنامه نویسی داره