۱۰
نصب فعال
کودک
دسته

بازی چیلدفو ، نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد، فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می یابد و خصوصیت های اجتماعی آنها بهبود می یابد. نقش بازی در رشد ذهنی کودک انکارناپذیر است. 

چیلدفو امکانات اموزشی خوبی جهت رشد ذهن کودک شماست 

بخش های نرم افزار 

بازی مقایسه اعداد 

بازی جمع و تفریق 

بازی تشخیص  کوچک و بزرگی اعداد 

بازی جدول ضرب صوتی 

بازی آشنایی با حیوانات با پخش صدا 

بازی تصاویر متشابه 

بازی چیستان 

بازی حدس تکرار تصویر 

بازی اعداد صدا دار 

logo-enamad logo-samandehi