بگو مگو

بگو مگو

Version 1.2
Free
In-app Purchases
1
K
Active installs
Casual
Category
18
MB
Size


بانی بامزه با دوستاش حاجی فیروز و آدم آهنی


اومدن تا هم صحبت  شما بشن


شما می تونید با بانی صحبت کنید تا اون حرفای شما رو به زبون خودش تکرار کنه


از ترانه های بانی و حاجی فیروز و آذم آهنی لذت ببرید


بهشون غذا بدید و با اونا بازی کنید .


دیگه با گربه های فرنگی خداحافظی کنید چون بانی آماده بگو مگو شده 

logo-enamad logo-samandehi