با زبان بدن، مچ همه را بگیرید!

با زبان بدن، مچ همه را بگیرید!

Version 1
<10
Active installs
Education
Category
3
MB
Size


زبان بدن فروشنده چه تاثیری دارد؟
تماس چشمی در کشورهای شرق آسیا چگونه است؟
زبان بدن " حالات مختلف کف دست" به چه معناست؟
استفاده عمدی از کف دست برای فریب دادن
زبان بدن "بالا انداختن شانه" به چه معناست؟
زبان بدن "علامت V" به چه معناست؟
زبان بدن"اشاره به افراد به انگشت شست و مشت شده" به چه معناست؟
زبان بدن "روی هم گذاشتن پاها" به چه معناست؟
زبان بدن "حرکات انگشت شست" به چه معناست؟
زبان بدن"علامت O.K" به چه معناست؟
زبان بدن "افرادی که پیپ می کشند" به چه معناست؟
زبان بدن "فرستادن دود سیگار به بالا یا پایین" به چه معناست؟
زبان بدن افراد سیگاری چیست؟ و چرا؟
زبان بدن"افرادی که سیگار برگ می کشند" به چه معناست؟
زبان بدن"دست به سینه پنهان" به چه معناست؟
مالیدن دست ها به یکدیگر
زبان بدن "مالش انگشت شست به سایر انگشتان" به چه معناست؟ 
زبان بدن "حال تدافعی یا احساس سرما؟"
زبان بدن"پاهای روی هم در حالت ایستاده" به چه معناست؟
زبان بدن"کشیدن یا صاف کردن یقه پیراهن"
زبان بدن"خارش گردن" به چه معناست؟
زبان بدن"دست به سینه ناقص و ...
و . . .


 

logo-enamad logo-samandehi