بازی تریلی و کامیون | ماشین سنگین

بازی تریلی و کامیون | ماشین سنگین

Version 0.1
Install +100
Category Racing
Size 65 MB
Last Update 2024 May 27
بازی تریلی و کامیون | ماشین سنگین

بازی تریلی و کامیون | ماشین سنگین

Team ashiyaneh
Version 0.1
Install +100
Category Racing
Size 65 MB
Last Update 2024 May 27
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

در این بازی شما در نقش راننده تریلی هستید که باید بار های محموله رو به مقصد برسونید.

بازی ماشین تریلی

سوار تریلی بشین و در جاده های پر پیچ و خم رانندگی کنید

بار را سالم به مقصد برسانید

به مرحله بعد بروید

بازی رانندگی_رانندگی با تریلی_راننده_بازی ماشینی_بازی ماشین_ماشین بازی_راننده تریلی_بازی ماشین تریلی_بازی کامیون سواری_بازی رانندگی با کامیون_کامیون بازی_حمل بار_رانندگی با تریلی_بازی جدید

User Reviews - 1 Rates
1 from 5
5
4
3
2
1
امیررضا
امیررضا
2024/06/23
بازی خیلی بد است من خوش نمیاد😐😐