یوگا درمانی

یوگا درمانی

نسخه v۱۹۷۰۹۵
<۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۶
مگابایت
حجم

یوگا درمانی.... 

🙏یوگا عبارت است از کنترل امواج ذهنی.»

💫از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود و خودشناسی است.🙏بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی پوشش های نفسانی.

🙏با تهیه و مطالعه و درک مفهاهیم و قوانین این کتاب وارد بخش و تجربه جدید مثبت از اتفاقات در جنبه های مختلف زندگی میشوید.🙏نکته مثبت و متمایز محتوای آموزیاستفاده مفید و مرتبط از قوانین جذب و یوگا در جهت کنترل ذهن و آرامش جسمی و روحی است. تمامی حقوق محفوظ است. باور سکوت 

aliheydari29292929@gmail.com logo-enamad logo-samandehi