برنامه ریزی کنکور

برنامه ریزی کنکور

Version 1.0
1
K
Active installs
Education
Category
646
KB
Size

برنامه برنامه ریزی کنکور برای استفاده بهینه از زمان برای خواندن دروس میباشد 


شما با برنامه ریزی درست از طریق این برنامه میتوانید به خوبی از پس کنکور بر بیایید


زمان و نام درس را مشخص کنید تا گوشی در زمان مناسب به شما هشدار دهد و در نهایت میتوانید با یک جستجو ببینید که در چه زمانی چه درسی را خوانده ایدو چه مدت از زمان صرف آن درس کرده اید

logo-enamad logo-samandehi