مبدل حرفه ای واحد های اندازه گیری

مبدل حرفه ای واحد های اندازه گیری

نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۲۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲
مگابایت
حجم

این برنامه قویترین اپلیکیشن فارسی تبدیل واحد های اندازه گیری می باشد.
مبدل دقیق و حرفه ای واحد های اندازه گیری، ابزاری است بهینه ، ساده و هوشمند که تمام واحد های اندازه گیری زیر را که در زندگی روزمره با آن ها مواجه هستیم در خود جای داده است.
دما
طول
وزن
سرعت
مساحت
حجم
زمان
زاویه
مصرف سوخت
فشار
انرژی
ذخیره سازی دیجیتالی
واحد های تصویر
میزان روشنایی
نیرو
صوت
فرکانس
جریان
این اپلیکیشن قدرتمند به کاربر اجازه می دهد تا قالب کلی برنامه را نیز مطابق با علاقه خود تغییر دهد.