درمان روماتیسم

درمان روماتیسم

Version 1.0
In-app Purchases
+10
Install
Medical
Category
7 MB
Size
درمان روماتیسم

درمان روماتیسم

pishtaznovin
Version 1.0
In-app Purchases
+10
Install
Medical
Category
7 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

تشخیص روماتیسم مفصلی 

کم کردن فعالیت بیماری و بدنبال آن کاهش تخریب مفاصل

کاهش درد و محدودیت حرکت مفصل

کاهش ناتوانی هایی که به علت درد، آسیب مفصل یا تغییر شکل اندام ایجاد میشود

درمان عوارض و مشکلات همراه بیماری

۵ راه حل برای درمان رماتیسم

نشانه‌های بیماری "رماتیسم"

رماتیسم, بیمـاری هزارچهـره

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1