راهکار درمان نفخ شکم

راهکار درمان نفخ شکم

Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Medical
Category
7 MB
Size
راهکار درمان نفخ شکم

راهکار درمان نفخ شکم

pishtaznovin
Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Medical
Category
7 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

درمان‌های هومئوپاتی برای نفخ شکم و نفخ معده

اقدامات پیشگیرنده

مسائل روانی و ایجاد نفخ

اسهال و یبوست و ایجاد نفخ

بیماری و ایجاد نفخ

عفونت و ایجاد نفخ

تحریک پذیری روده

نفخ گاهی یک هشدار است

استرس دلیلی برای ایجاد نفخ

درمان های متفاوت مناسب با دلایل متفاوت ایجاد نفخ

نفخ رفع صددرصدی ندارد

افرادی که زیاد نفخ میکنند

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1