کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

نسخه ۱.۰
۵۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۷۸ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

کتاب صوتی 21 روش عالی برای اینکه مدیر برجسته


باشید


برایان تریسی


زمانه ی فوق العاده ای برای زندگی کردن است. هیچگاه در طول تاریخ کسب و کار بیشتر از امروز به مدیران خوب نیاز نبوده است.


ولی هنوز٪20 از مدیران هستند که ٪80 نتایج را به بار می آورند. ٪20 از مدیران هستند که بیشترین پول را درمی آورند، سریعتر ترفیع می گیرند و زودتر از٪80 دیگر به استقلال مالی می رسند. چرا اینطور است؟ ساده است؛ مدیران برتر می دانند چطور از افرادشان بیشترین بهره وری و کارایی را بگیرند و این چیزی است که اینجا یاد خواهید گرفت...