محاسبه‌ گر سن تکلیف

محاسبه‌ گر سن تکلیف

Version 1.0
1
K
Active installs
Tools
Category
6
MB
Size

بیشتر نوجوانان با این دغدغه که نمیداند چه زمانی به سن تکلیف روبرو هستند.


این برنامه بصورت خودکار زمان به سن تکلیف رسیدن را محاسبه میکند.


کافی است تاریخ تولد را بصورت شمسی وارد کنید. برای مثال: 1382/5/15


سپس جنسیت را انتخاب کنید.


برنامه تاریخ شمسی را به قمری تبدیل میکند و سال های کبیسه را نیز حساب میکند.

logo-enamad logo-samandehi