pdf تبدیل حرفه ای عکس به

pdf تبدیل حرفه ای عکس به

Version 1.1
10
Active installs
Tools
Category
5
MB
Size

فایل pdf بسازید.


با این برنامه به راحتی خودتان فایل pdf تولید کنید.


کار با این برنامه به این صورت است که شما هر تعداد که میخواهید عکس انتخاب مکنید و به برنامه اضافه کنید و این برنامه در کوتاهترین زمان تمامی عکس های انتخاب شده ی شما را به یک فایل pdf تبدیل میکند.


فایل pdf ساخته شده به شما این امکان را میدهد تا عکس هایی را که انتخاب کرده اید به صورت منظم و مرتب در یک فایل ببینید و داشته باشد.


برای دانشجویانی که از روی جزوه ی درسی خود عکس میگیرند و میخواهند آنها را به صورت مرتب شده در یک فایل داشته باشند این برنامه بسیار کاربرد خواهد داشت.


امکان ذخیره سازی فایل ساخته شده در کارت حافظه برای شما فراهم است و همچنین می توانید این فایل را با دوستان خود به اشتراک بگذارید


امتیاز دادن به این برنامه را فراموش نکنید


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


movie 


logo-enamad logo-samandehi