سزارین

سزارین

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Medical
Category
3
MB
Size


این بازیگران از سزارین گریزانند
بدترین راه فرار از درد
سزارین مُسکن درد زایمان نیست
بیهوشی مناسب برای سزارین
انتخابی خطرناک برای زایمان
مادران سزارین را انتخاب می کنند
مقایسه سزارین در ایران و آمریکا
سزارین همچنان می تازد
بهبودی پس از سزارین
آیا باید فکر سزارین را از سر بیرون کنید؟
مراقبت های پس از سزارین
چه کنیم که این همه سزارین نکنیم؟
سزارین و مراقبت های پس از آن
چرا سزارین؟
نوزادان متولد شده با سزارین
بررسی مقایسه ای كیفیت زندگی مادران در دو روش زایمان طبیعی و سزارین
تیغ کشیدن علیه مادر و نوزاد
مقایسه فراوانی زایمان طبیعی و سزارین
بی حسی ناحیه ای
بررسی میزان سزارین و اندیکاسیون های آن 
هشدار محافل علمی نسبت به عمل سزارین
هشدار نسبت به افزایش تمایل زنان به عمل سزارین
زنان باردار، می پرسند؟ سزارین خوب است یا بد؟
هشدار محافل علمی نسبت به عمل سزارین
پیش بینی لارنگوسکوپی
بررسی تأثیر سوپرمینت بر شدت نفخ بعد از سزارین
سزارین یا طبیعی، ۳ سال فاصله لازم است
بی حسی توام اسپاینال – اپیدورال در اعمال جراحی سزارین
بررسی رابطه سزارین و احتمال افزایش بروز تشنج در اطفال
درست انتخاب کنید
زایمان طبیعی یا سزارین فقط با دستور پزشک
زایمان طبیعی و سزارین، مزایا و معایب
ایران نایب قهرمان سزارین دنیاست
راهنمائی برای تغذیه با شیر مادر
چگونگی اثر بخشی عسل در مقابله با عفونت ها
بگزین ره سلامت، ترک ره بلاکن
كدام راه بهتر است؟
زایمان طبیعی و بی درد هم لذتی دارد
زایمان طبیعی، ولی بدون درد
سزارینی ها افسرده می شوند؟
آنچه که زنان ما در موردبه دنیا آوردن نوزادهایشان نمی دانند
مقایسه پروپوفول با تیوپنتال بر آپگار نوزادان سزارینی
تأثیر تزریق متناوب مورفین عضلانی
تاثیر دوز کم کتامین بر تغییرات همودینامیک زنان باردار حین عمل سزارین انتخابی
بررسی عوامل موثر بر روش زایمان در بیمارستانهای خصوصی
بررسی تاثیر افدرین عضلانی بر افت فشار خون
باورهای غلط سزارینی
انتظار برای دوراهی ۹ ماهه
درد زایمان دوست مادراست نه دشمن او
تاثیر بتامتازون بر عوارض زودرس زخم جراحی
تشخیص شما چیست؟
زایمان بدون درد
ترس از درد زایمان
زایـــمان سخت ترین کار دنیا نیست اگـر خودتان بخواهید
زایمان که ترس نداره


و...

logo-enamad logo-samandehi