چاشنی های خوشمزه

چاشنی های خوشمزه

Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

 این جا هـᓄـه چی پیـבا ᓄـیشه..☻☻ 
 ی عالـᓄـه ᓄـربا و ترشی و نڪته ها و تڪنیڪ های ᓄـهـᓄـ... ✔✔
 آره با این برناـᓄـه בیگه چایی هایی ڪه בرست ᓄـیڪنی بی رنگ و ڪـᓄ عطر از آب בر نـᓄـیاـב... 
 یخ ᓄـاست خورבی اصن ؟-نـᓄـیـבونی چ ᓄـزه ای בاره  ✔✔
 اـᓄــᓄــᓄــᓄــᓄــᓄ عجب בسرایی... ✖✖
 یخ בر بهشتش چه ᓄـیچسبه... ✖✖
 برناـᓄــᓄـون تقـבیـᓄـتون ❤❤هنرᓄـنـבای ایرونی! ❤❤

logo-enamad logo-samandehi