ادبیات پارسی میانه

ادبیات پارسی میانه

Version 2.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size


اندرز بهزاد فرخ‌پیروز
اندرز پوریوتکیشان
اندرز خسرو قبادان
اندرز دانایان به مزدیسنان
اندرز دستوران به بهدینان
اندرزنامه آذرپاد مهراسپندان
اندرزنامه‌های پهلوی
بندهشن
پرسشنیها (متن پارسی میانه)
پس دانشن کامگ
پوست‌نوشته‌های پارسی میانه
جاماسب‌نامه
خسرو و ریدگ
خودای‌نامگ
خویشکاری ریدگان
خیم و خرد فرخ‌مرد
دادستان دینی
درخت آسوری
دینکرد
روایات آذرفرنبغ فرخزادان
روایات فرنبغ سروش

,....

logo-enamad logo-samandehi