فردوسی

فردوسی

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Books & Reference
Category
4
MB
Size


شاهنامه، گنجینه ای از افسانه های تاریخی
شاهنامه و ادبیات قزاق
داستان سیاوش در گفتار تاجیکان
جایگاه و نقش اجتماعی زنان در شاهنامه ی فردوسی
فردوسی در بوسنی
تأثیر شاهنامه در تاریخ ملت ایران
پیشینه ی دانش پزشکی در شاهنامه
بررسی نقش سروش، ایزد زرتشتی در شاهنامه ی فردوسی
فیزیک و شاهنامه
ایران و توران؛ حقیقت و اسطوره
اوستا و شاهنامه
کودک و کودکی در شاهنامه
عشق و رهایی، دو مضمون اصلی در داستان بیژن و منیژه
طنز در شاهنامه
شاهنامه، نامه فرهنگ و منش ایرانی
شاهنامه و منظومه ی دینی- حماسی علی نامه
شاهنامه و تاریخ
سه نگاه نو به شاهنامه
زبان، زمان و ساختار شاهنامه
رؤیای شهر زرین
رستم، افسانه یا حقیقت
در ستایش شاهنامه
حکیم توس و آموزه های قرآنی
چرا همسران قهرمانان شاهنامه، اغلب غیرایرانی اند؟
جهان شاهنامه
جغرافیای جنسیت در شاهنامه
توتم در داستانهای شاهنامه
پژوهشی در ارکان و ابزار نامه و نامه نگاری در شاهنامه
بزرگمهر به روایت فردوسی
اعتدال و عقلانیت فردوسی در شاهنامه
اسطوره ی فرانک
اسطوره زروان و بازتاب آن در شاهنامه ی فردوسی
از عشق سبز مادر تا عقل سرخ فرزند
آیینهای عروسی در شاهنامه
آفرین در شاهنامه
و...

logo-enamad logo-samandehi