سوره تکویر،ترجمه و صوت فارسی

سوره تکویر،ترجمه و صوت فارسی

Version 1.0
+2 K
Install
Religious
Category
1 MB
Size
سوره تکویر،ترجمه و صوت فارسی

سوره تکویر،ترجمه و صوت فارسی

baharvand ahmadi
Version 1.0
+2 K
Install
Religious
Category
1 MB
Size

Images

Introduction

More Info

سوره تکویر،ترجمه و صوت فارسی

User Reviews - 5 Rates
2.4 from 5
5
4
3
2
1
A N
A N
2022/09/22
متن عربی که نداره خیلی بده
💞💅یه دخی خوجل و شیطون بلا💅💞
💞💅یه دخی خوجل و شیطون بلا💅💞
2016/11/09
خیلی بده 😣😣😣