دانستنی ها

دانستنی ها

Version v1.0
10
Active installs
Entertainment
Category
4
MB
Size

آیا میدانید با هوش ترین زن دنیا ۵ فوق لیسانس دارد و ضریب هوشی او ۲۰۰ است و دنبال کار است؟؟


آیا میدانید اولين فردي که در اروپا اقامت گرفت يک زن ايراني بود و بعد مساله اقامت خارجي ها مطرح شد؟؟
آیا میدانید ايرانيان در انگليس ثروتمندترين قشر جامعه هستند حتي ثروتمندتر از ملکه اليزابت؟؟


آیا میدانید ايرانيان در آمريکا فرهيخته ترين افراد جامعه آمريکا هستند؟؟


آیا میدانید رئيس کامپيوتر ناسا يک ايراني هست؟؟


آیا میدانید حدود ۲۵۰ ايراني در ناسا محقق داريم؟؟


آیا میدانید کورش کبير بر جهان حکومت ميکرد به نوعي قدرت جهان در دست ايران بود؟؟


آیا میدانید سال ۲۰۰۱ در فرانسه سال ايران نام داشت؟؟
 

logo-enamad logo-samandehi