<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

به آسانی وصحیح انگلیسی بنویس.........


برنامه جذاب وکاربردی برای نوشتن  مستقیم وصحیح به زبان انگلیسی!


مناسب برای دانش آموزان ابتدایی ومتوسطه اول ودوم ودانشجویان


برنامه«انگلیسی بنویس»برنامه ای عملی و کاربردی برای نوشتن حروف-اعداد-کلمات وجملات مختلف به زبان انگلیسی ویادگیری قواعد نوشتن صحیحانواع فعل ها وجمله بندی ها و...


برنامه شامل قسمت های مختلفی همچون:حروف الفبا-اعداداصلی وشمارشی-اسم وفعل-زمان های اصلی ومجهول-آزمون های مربوط به جملات ساده ومرکب ومختلط وجمله نویسی و...


 


ضمن نوشتن کلمات وجملات به انگلیسی,قواعد نوشتن صحیح راباکمک ویژگیهای برنامه بیاموزید.


 


درضمن مجموعه «گرامرکامل زبان انگلیسی» جهت استفاده به عنوان راهنمای کامل  گرامرزبان انگلیسی  قبل ازین دربازار منتشرشده است .

logo-enamad logo-samandehi