قدرت های ذهنی

قدرت های ذهنی

نسخه v۱.۰.۴
۲
هزار
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۵
مگابایت
حجم

"ســاختار مغــز و کارکردهــای آن جــزو اســرارآمیزترین و پیچیدهتریــن معماهایــی بــوده کــه از قدیــم ذهــن 
دانشـمندان و پزشـکان را مشـغول خود سـاخته است


قدرت های ذهنی...


در برنامه قدرت های ذهنی آموزش های مفیدی برای افزایش قدرت ذهن شما آمده است. 


این آموزش ها شامل:


آموزش خالی کردن و آرام کردن ذهن


آموزش هیپنوتیز


تکنیک ها و عادت هایی که افراد موفق دارند


آموزش حرکت اجسام با ذهن 


تمرین های افزایش قدرت ذهن و...


امکانات نرم افزار :منویی زیبا و دلنشین،قابایت اشتراک گذاری متون و...

logo-enamad logo-samandehi