متأسفانه باید به اطلاع برسانیم که بر اثر مشکلات فنی از سوی شرکت مخابرات در ارائه خدمات به مؤسسه ندارایانه که میزبان قدرتمند سرور بازار هستند، تا زمانی نامعلوم ارتباط امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در صورتیکه این زمان بیش از حد عادی به طول انجامید ما حتماً از گزینه‌های دیگر برای خدمت‌رسانی به شما استفاده خواهیم کرد.

ما را در نارضایتی‌های خود از این موضوع و موارد مشابه در شبکه‌های بانکی شریک بدانید و مطمئن باشید که بازار تمام تلاش خود را به کار بسته و خواهد بست.