ضمناً ما سعی کردیم شرایط و معیار بازار برای بررسی برنامه‌ها را در اینجا برای دوستان توسعه‌دهنده‌ تا حد ممکن مشروح و شفاف کنیم.

لطفاً به این ایمیل پاسخ ندهید و برای همهٔ گفتنی‌هایی که دارید از طریق developers@cafebazaar.ir با ما مکاتبه فرمایید. با احترام، بازار