آخرین رهانش برنامه‌ی شما، مورد بررسی قرار گرفت.

مواردی مشاهده کردیم که نیازمند توجه و همراهی شماست. شرح این موارد در ادامه و با استناد به قوانین انتشار در بازار، به اطلاع شما می‌رسد. می‌توانید برای ارسال توضیح، با ما مکاتبه کنید یا نسخهٔ جدیدی از برنامه را برای رفع مشکلات، از طریق پیشخان بارگذاری نمایید.