آخرین نسخه برنامه‌ی شما، تایید شده‌است.

در صورتی‌که هنگام ارسال درخواست، انتشار خودکار را انتخاب کرده‌اید، بسته  تاییدشده، تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد. در غیر این‌صورت می‌توانید در زمان دلخواه، اقدام به انتشار این بسته کنید.

لطفاً توجه کنید که انتشار بسته تأییدشده، باید حداکثر تا یک ماه پس از تأیید اولیه، انجام شود. در غیر این‌صورت بسته موردنظر، نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.

با احترام،

کافه‌بازار