مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تاریخ بررسی: 1402/11/3
راننده آسان‌بار-اعلام بار لحظه‌‌ای

راننده آسان‌بار-اعلام بار لحظه‌‌ای

نسخهٔ 5.0.6

asanbar.com.driverasanbar

کتابخانه‌های تبلیغاتی

برای این برنامه یافت نشد

دسترسی‌ها

 • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • asanbar.com.driverasanbar.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM
 • کنترل لرزش
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • android.permission.BROADCAST_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS
 • com.farsitel.bazaar.permission.REFERRER
 • پرداخت از طریق بازار

‌نتایج آنتی‌ویروس‌ها

Comodo سالم clean
ClamAv سالم clean
DrWeb بی‌نتیجه unknown
Eset سالم clean
Symantec سالم clean
FSecure سالم clean
ZonerMobileSecurity سالم clean
Kaspersky بی‌نتیجه unknown
GooglePlayProtect سالم clean
McAfee سالم clean

دسترسی‌ها

 • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • asanbar.com.driverasanbar.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • android.permission.USE_FULL_SCREEN_INTENT
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • android.permission.SCHEDULE_EXACT_ALARM
 • کنترل لرزش
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • android.permission.BROADCAST_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS
 • com.farsitel.bazaar.permission.REFERRER
 • پرداخت از طریق بازار