مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تاریخ بررسی: 1402/11/8
ایران ترابر | صاحب بار (ثبت بار)

ایران ترابر | صاحب بار (ثبت بار)

نسخهٔ 2.1.0

ir.iran_tarabar.user

کتابخانه‌های تبلیغاتی

برای این برنامه یافت نشد

دسترسی‌ها

 • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • خواندن کارت حافظه
 • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • ir.iran_tarabar.user.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • android.permission.MEDIA_LIBRARY

‌نتایج آنتی‌ویروس‌ها

ClamAv سالم clean
DrWeb بی‌نتیجه unknown
FSecure سالم clean
GooglePlayProtect سالم clean
Eset سالم clean
ZonerMobileSecurity سالم clean
Symantec سالم clean
Kaspersky سالم clean
McAfee سالم clean
Comodo سالم clean

دسترسی‌ها

 • موقعیت مکانی دقیق (مبتنی بر GPS و شبکه)
 • موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)
 • خواندن کارت حافظه
 • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • ir.iran_tarabar.user.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • android.permission.MEDIA_LIBRARY