مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تاریخ بررسی: 1402/10/19
Into the Dead 2 - به سوی مردگان ۲

Into the Dead 2 - به سوی مردگان ۲

نسخهٔ 1.69.1

com.pikpok.dr2.play

کتابخانه‌های تبلیغاتی

 • iron_source
 • admob
 • app_lovin
 • unity_ads
 • pangle
 • facebook
 • mintegral
 • tap_joy
 • in_mobi

دسترسی‌ها

 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • چک کردن مجوز
 • com.pikpok.dr2.play.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • خدمات پرداخت مارکت
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • com.applovin.array.apphub.permission.BIND_APPHUB_SERVICE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • com.pikpok.dr2.play.permission.C2D_MESSAGE

‌نتایج آنتی‌ویروس‌ها

McAfee سالم clean
FSecure سالم clean
Symantec سالم clean
ClamAv سالم clean
Kaspersky بی‌نتیجه unknown
Eset سالم clean
DrWeb سالم clean
Comodo سالم clean
ZonerMobileSecurity سالم clean
GooglePlayProtect سالم clean

دسترسی‌ها

 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • com.google.android.gms.permission.AD_ID
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • android.permission.POST_NOTIFICATIONS
 • چک کردن مجوز
 • com.pikpok.dr2.play.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
 • خدمات پرداخت مارکت
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • com.applovin.array.apphub.permission.BIND_APPHUB_SERVICE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
 • com.pikpok.dr2.play.permission.C2D_MESSAGE