همکار گرامی، درخواست لغو اخطار برنامه، پذیرفته شده است.

با احترام،

کافه‌بازار