چرا کافه‌بازار؟

آرمیتا

تیم فنی
این‌که محیط کاری این‌جا غیررسمیه، ساعت کاری منعطفی داره و با نبود قوانین سفت و سخت، اکثر کارها به سرعت پیش میرن، خیلی برای من جذابه. هم‌چنین آدم هر روز با چالش‌های جدید روبه‌رو میشه و برای حل اون‌ها کلی چیزهای جدید یاد می‌گیره که همون‌جا کاربرد دارند و به درد می‌خورند؛ برعکس کلی از درس‌های دانشگاه که تا ۱۰۰۰ سال دیگه هم کسی نمی‌فهمه برای چی باید پاس کرد، مثل ریاضی مهندسی!

به همراه ما منشأ تاثیر بر میلیون‌ها کاربر شوید