تیم سادات

چیستان و سرگرمی های دینی
چیستان و سرگرمی های دینی
رایگان
آیت الکرسی باصوت بسیارزیبا
آیت الکرسی باصوت بسیارزیبا
رایگان
دعاهای محفوظ بودن
دعاهای محفوظ بودن
رایگان
استغفار70بندامیرالمؤمنین(وسعت رزق)
استغفار70بندامیرالمؤمنین(وسعت رزق)
1000 تومان
چهارقل باترجمهٔ گویا
چهارقل باترجمهٔ گویا
رایگان
عدة الدّاعی باترجمه
عدة الدّاعی باترجمه
1000 تومان
زیارت‌ امام رضا (ع) صوت عالی
زیارت‌ امام رضا (ع) صوت عالی
رایگان
دعای حرزیمانی(سریع الاجابه)+صوت
دعای حرزیمانی(سریع الاجابه)+صوت
1000 تومان
دعای صحیفه (جبرئیل) 3صوت زیبا
دعای صحیفه (جبرئیل) 3صوت زیبا
1000 تومان
دعای کن فیکون / برای حاجات وثروت
دعای کن فیکون / برای حاجات وثروت
1000 تومان
دعای جلیل الجبار
دعای جلیل الجبار
1000 تومان
دعای شصت قاف(باطل سحرودفع بلا)
دعای شصت قاف(باطل سحرودفع بلا)
1000 تومان
دعای هفت هیکل
دعای هفت هیکل
1000 تومان
تهلیلات قرآن(23حاجت مهم)+صوت
تهلیلات قرآن(23حاجت مهم)+صوت
1000 تومان
مناجات خمس عشر+صوت بسیار زیبا
مناجات خمس عشر+صوت بسیار زیبا
1000 تومان
دعای قدح(عظیم ترین دعا)+صوت
دعای قدح(عظیم ترین دعا)+صوت
1000 تومان
دعای عبرات(سفارش امام زمان عج)+صوت
دعای عبرات(سفارش امام زمان عج)+صوت
1000 تومان
صلوات ضراب با2صوت زیبا
صلوات ضراب با2صوت زیبا
1000 تومان
دعای علوی مصری(عظیم الشأن)+صوت
دعای علوی مصری(عظیم الشأن)+صوت
1000 تومان
چهل حدیث امام خمینی(ره)
چهل حدیث امام خمینی(ره)
1000 تومان
دعای فرج (عظم البلا+اللهم کن لولیک)
دعای فرج (عظم البلا+اللهم کن لولیک)
رایگان
زیارت هفت حدیث امام رضا (ع)
زیارت هفت حدیث امام رضا (ع)
رایگان
زیارت پیامبر (ص) صوتهای زیبا
زیارت پیامبر (ص) صوتهای زیبا
رایگان
دعای توسل+صوت بسیار زیبا
دعای توسل+صوت بسیار زیبا
رایگان
logo-enamad logo-samandehi