افسانه مجیدی

گنجینه معنوی1450دعا دمو
گنجینه معنوی1450دعا دمو
رایگان
گنجینه معنوی_1450دعای ویژه
گنجینه معنوی_1450دعای ویژه
5000 تومان
ادعیه،اوراد و طلسمات
ادعیه،اوراد و طلسمات
رایگان
ادعیه مشکل گشا (1500 دعا)
ادعیه مشکل گشا (1500 دعا)
رایگان
مادر وکودک(راهنمای بارداری)
مادر وکودک(راهنمای بارداری)
رایگان
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)دمو
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)دمو
رایگان
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)
4000 تومان
دعا نویسی اسلامی(1000دعا)
دعا نویسی اسلامی(1000دعا)
6000 تومان
مشکل گشا(1000دعای خاص مجرب)_دمو
مشکل گشا(1000دعای خاص مجرب)_دمو
رایگان
مشکل گشا(1000دعای خاص مجرب)
مشکل گشا(1000دعای خاص مجرب)
4000 تومان
200ختم گره گشا+فرمول استجابت دعا
200ختم گره گشا+فرمول استجابت دعا
1000 تومان
200ختم گرهگشا+فرمول استجابت دعا_دمو
200ختم گرهگشا+فرمول استجابت دعا_دمو
رایگان
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات_دمو
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات_دمو
رایگان
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات
2000 تومان
دعاهای افزایش ثروت ودوری ازفقر_دمو
دعاهای افزایش ثروت ودوری ازفقر_دمو
رایگان
دعاهای افزایش ثروت ودوری از فقر
دعاهای افزایش ثروت ودوری از فقر
2000 تومان
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج_دمو
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج_دمو
رایگان
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج
3000 تومان
هزار ختم و دعای مجرب مشکل گشا
هزار ختم و دعای مجرب مشکل گشا
رایگان
صد نماز گره گشا (دمو)
صد نماز گره گشا (دمو)
رایگان
صد نماز گره گشا
صد نماز گره گشا
1000 تومان
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا( دمو)
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا( دمو)
رایگان
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا
1000 تومان
طبّ الباقرع(نسخه دمو)رفع بیماریها
طبّ الباقرع(نسخه دمو)رفع بیماریها
رایگان
logo-enamad logo-samandehi