200ختم گره گشا+فرمول استجابت دعا
200ختم گره گشا+فرمول استجابت دعا
مذهبی 
200ختم گرهگشا+فرمول استجابت دعا_دمو
200ختم گرهگشا+فرمول استجابت دعا_دمو
مذهبی 
دعاهای افزایش ثروت ودوری از فقر
دعاهای افزایش ثروت ودوری از فقر
مذهبی 
صد نماز گره گشا (دمو)
صد نماز گره گشا (دمو)
مذهبی 
مادر وکودک(راهنمای بارداری)
مادر وکودک(راهنمای بارداری)
آموزش 
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج
دعاهای مجرب جهت عشق و ازدواج
مذهبی 
ادعیه و اوراد معجزه گر
ادعیه و اوراد معجزه گر
مذهبی 
گنجینه معنوی1450دعا دمو
گنجینه معنوی1450دعا دمو
مذهبی 
معماهای قرآنی و پیامبران
معماهای قرآنی و پیامبران
مذهبی 
خواص عرقیات (سرد و گرم)
خواص عرقیات (سرد و گرم)
تناسب اندام 
گنجینه معنوی_1450دعای ویژه
گنجینه معنوی_1450دعای ویژه
مذهبی 
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا( دمو)
استغفار_ قرار بندگی ما با خدا( دمو)
مذهبی 
صد نماز گره گشا
صد نماز گره گشا
مذهبی 
هزار ختم و دعای مجرب مشکل گشا
هزار ختم و دعای مجرب مشکل گشا
مذهبی 
کسب درآمد برتر
کسب درآمد برتر
ابزارها 
آسان طب(خواص دمنوش.عسل.میوه و...)
آسان طب(خواص دمنوش.عسل.میوه و...)
تناسب اندام 
ساخت کِرِم های زیبایی خانگی
ساخت کِرِم های زیبایی خانگی
سبک زندگی 
خواص دمنوش ها
خواص دمنوش ها
پزشکی 
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)
مذهبی 
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)دمو
800 دعای معجزه گر(حاجت روایی)دمو
مذهبی 
کسب درآمد100%باتایپ و ترجمه درخانه
کسب درآمد100%باتایپ و ترجمه درخانه
ابزارها 
طبّ الباقرع_رفع مشکلات و بیماریها
طبّ الباقرع_رفع مشکلات و بیماریها
مذهبی 
طبّ الباقرع(نسخه دمو)رفع بیماریها
طبّ الباقرع(نسخه دمو)رفع بیماریها
مذهبی 
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات
400 دعای مجرب جهت گشایش مشکلات
مذهبی