ضد هوایی | بازی جدید
ضد هوایی | بازی جدید
اکشن 
کامیون باربری | بازی کامیون
کامیون باربری | بازی کامیون
رانندگی 
سگ پلیس | بازی جدید
سگ پلیس | بازی جدید
اکشن 
ماشین برقی | ماشین بازی
ماشین برقی | ماشین بازی
رانندگی 
پیانو حرفه ای | شبیه ساز پیانو
پیانو حرفه ای | شبیه ساز پیانو
موسیقی 
داروخانه جیبی | اطلاعات دارویی
داروخانه جیبی | اطلاعات دارویی
پزشکی 
سوت بزن گوشیتو پیدا کن
سوت بزن گوشیتو پیدا کن
ابزارها 
بازی قطار | مترو بازی
بازی قطار | مترو بازی
رانندگی 
بازی ماشین دیوانه | بازی ماشین
بازی ماشین دیوانه | بازی ماشین
رانندگی 
اتوبوس مسافر بری | بازی جدید
اتوبوس مسافر بری | بازی جدید
رانندگی 
حمل ماشین پلیس | ماشین پلیس
حمل ماشین پلیس | ماشین پلیس
رانندگی 
کامیون سنگین | حمل آکواریوم
کامیون سنگین | حمل آکواریوم
رانندگی 
ساختمان سازی | کامیون بازی
ساختمان سازی | کامیون بازی
رانندگی 
کروکودیل روی گوشی | برنامه سرکاری
کروکودیل روی گوشی | برنامه سرکاری
سرگرمی 
قورباغه روی گوشی | برنامه سرکاری
قورباغه روی گوشی | برنامه سرکاری
سرگرمی 
بازی تیر اندازی | بازی اکشن
بازی تیر اندازی | بازی اکشن
اکشن 
مورچه روی گوشی | برنامه سرکاری
مورچه روی گوشی | برنامه سرکاری
سرگرمی 
مسابقات اسب سواری | بازی اسب سواری
مسابقات اسب سواری | بازی اسب سواری
تفننی 
بازی کامیون | بازی تریلی
بازی کامیون | بازی تریلی
رانندگی 
حذف پس زمینه عکس
حذف پس زمینه عکس
عکاسی و ویدیو 
جرثقیل سنگین | بازی جرثقیل
جرثقیل سنگین | بازی جرثقیل
رانندگی 
بازی مار آتاری
بازی مار آتاری
امتیازی 
بازی آتاری دستی
بازی آتاری دستی
امتیازی 
موتور سواری | موتور باربری
موتور سواری | موتور باربری
رانندگی