Human to Dog Translator

Human to Dog Translator

نسخهٔ ۱.۴.۱
نصب +۱۰ هزار
دسته‌بندی سرگرمی
حجم ۴۸ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱۵ تیر ۱۴۰۳
Human to Dog Translator

Human to Dog Translator

Outlookdaily
نسخهٔ ۱.۴.۱
نصب +۱۰ هزار
دسته‌بندی سرگرمی
حجم ۴۸ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱۵ تیر ۱۴۰۳
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

Are you struggling to understand your dog's sounds and behaviors? 🐕
Or have you ever dream about talking to your puppy in his own language? 🐕
Now it’s possible! Our Dog Language Translator App will help you to UNDERSTAND the emotions of your beloved dog. Just simply record human or dog voices, and start understanding each other on a whole new level.

Wondering why you should use this app? Here are the top huge benefits:
🐾 Understand your dog's needs, emotions, and desires effortlessly.
🗣️ Communicate effectively by translating your own messages into dog language.
⏰ Address your dog's needs promptly, leading to a happier and healthier pet.
🚀 Bridge the communication gap and ensure a happier, healthier relationship.
📱 Two-way translation: translate dog to human and human to dog.
🌟 Experience the joy of connecting with your dog on a deeper level.

Whether you're training your dog, simulating conversations, or simply having fun with your furry companion, this app has got you covered. Say goodbye to miscommunications and hello to a deeper bond with your dog. Download the Dog Language Translator App now and start experiencing the magic of understanding your dog like never before!!!

What you can get:
💡 Smart dog translator dog simulator
🐾 Various simulated dog sounds with the dog simulator
🐾 Relieve stress with your pet & dog games
🐾 20+ different dog emotions by dog translator
🐾 Enjoyable, captivating and live dog sounds
🐾 Tips for any dog problems
🐾 Tips for dog training
🚀 Fast and seamless One-Touch functionality
✅ Simple and easy to use
📱 User-friendly interface ensures easy interaction

Top benefits you get after using Dog Language Translator App:
1️⃣ Decode dog barking and gestures
- Human dog translator: Translate your dog's barks, whines, and gestures into human language
- Gain insights into what your dog wants, whether it's food, playtime, or attention

2️⃣ Communicate effectively with your dog
- Dog human translator: Record your voice and translate it into realistic dog sounds
- Use the dog sounds dog simulator app to interact and communicate with your furry friend

3️⃣ Enhance dog training experience
- Get valuable tips for dog training based on understanding their communication
- Improve your training techniques by understanding your dog's responses and behavior

4️⃣ Have fun with dog games and dog translator pranks app
- Play pranks on your family by translating their words into hilarious dog sounds
- Engage in interactive dog games for entertainment
- Surprise your friends with realistic dog barking sounds

5️⃣ Explore a variety of dog sounds and meanings
- Discover different types of dog barks and their corresponding meanings
- Expand your knowledge of dog language and deepen your bond with your canine companion

نظرات کاربران - ۲۱ رأی
۳.۷ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
ابوالفضل
ابوالفضل
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
👍خوبه
پرناز
پرناز
۱۴۰۳/۰۱/۰۳
خوبه
دوست
دوست
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
خیلی بدبود