روسی در سفر

روسی در سفر

نسخه ۲.۰
نصب از بازار
۱۰،۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۲
مگابایت
حجم

اگر می خواهید مکالمه روسی را در سفر فرا بگیرید  ،این اپلیکیشن برای شما مناسب است

ما مثالها را از آسانترین تا متوسط تقسیم بندی کرده ایم.

درسها بصورت زیر است:

Thank You!

You're Welcome!

Please (This Please)

Basic Greetings

Parting Greetings

Where Is The Bathroom?

Do You Speak English?

I Don't Understand

Can You Say It Again?

Apologies (I'm Sorry)

البته هر مکالمه به سه قسمت تقسیم شده است

قسمت اول :

متن روسی

قسمت دوم:

ترجمه انگلیسی

قسمت سوم:

لغات درس

قسمت چهارم:

تلفظ

قسمت Vocab

 منبع آموزش سایت :

https://www.russianpod101.com