60000000 درآمد با پسته

60000000 درآمد با پسته

نسخه v۲.۸
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱
مگابایت
حجم

60000000 درآمد با پسته
 
در این نرم افزار چگونگی احداث باغ پسته از کاشت تا تولید را به شما آموزش می دهم

در ضمن ایران اولین صادر کننده پسته جهان است و حدود 40% پسته جهان را تولید می کند.

منابع مورد استفاده :
1- ابریشمی ،محمدحسن.1373.پسته ایران شناخت تاریخی. مرکز نشر دانشگاهی تهران.
2- خوشخوی ، مرتضی .1364. اصول باغبانی . انتشارات دانشگاه شیراز.
3- شیبانی، احمد.1374.پسته و تولید آن درایران . موسسه تحقیقات پستهنظرات کاربران

مبین
۱۳۹۶/۰۹/۱۳
عالی جامع و کامل بود