تبدیل اسم به حروف ابجد

تبدیل اسم به حروف ابجد

نسخه ۱.۲
نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۲۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۱
مگابایت
حجم

تغیرات نسخه 1.2:


اضافه شدن کلید « گزارش » جهت مشاهده (ابجد) و (بینه) هر حرف از حروف اسم به همراه درصد ابجد هر حرف در کل اسم.


اصلاح نمودار برنامه .


 


 


اعداد در حقیقت روح حروف محسوب میشوند و حروف به منزله جسمی برای این اعداد می باشند. توسط این برنامه :


«ابجد» و همچنین «بینه» حروف را بدست بیاورید


و درصد هر حرف از حروف اسم را به صورت نمودار مشاهده کنید