ماشین حساب همراه

ماشین حساب همراه

نسخه ￾㄀⸀㄀
نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۱
مگابایت
حجم

یک ماشین حساب همراه کامل با ویژگی های:  • ضرب  • تقسیم  • جمع  • تفریق

  • و...میباشد و دارای محیطی ساده و قابل دسترس میباشد