۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲۱
مگابایت
حجم

آزمون های تکوینی و تکالیف درسی به عنوان مهم تربیت بخش فرآیند آموزش یاد می شود، از این رو که تصویر روشنی از وضعیت تحصیلی و نقاط قوت و ضعف دانش آموزان ارائه می دهد و نقطه اتکا آموزگار برای ادامه روند تدریس و فرایند یادگیری محسوب می شوند.

امکانات مدرسا :

  • ثبت نام دانش آموزان

    دانش آموزان با انتخاب آموزگاران خود و پس از تایید ایشان به فعالیت های تعریف شده دسترسی خواهد داشت.  • ثبت کلاس های آموزشی

آموزگاران می توانند یا ایجاد کلاس های دلخواه اقدام به ارائه تکالیف مورد نظر به دانش آموزان نمایند.  • ارائه تکلیف

امکان تعریف تکالیف درسی متنوع در قالب های مختلف از جمله کوتاه پاسخ، چند گزینه ای، درست/نادرست و ...  • اشتراک گذاری مطالب

امکان اشتراک گذاری فعالیت های آموزگاران با کادر آموزشی جهت ارائه بازخورد بهتر به اولیا دانش آموزانlogo-enamad logo-samandehi