سیارکهای نام گذاری شده به نام افراد

سیارکهای نام گذاری شده به نام افراد

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


۳۵۵۰ لینک
۳۵۹ جورجیا
۳۶۰۰ ارشمیدس
۳۶۳۴ ایوان
۳۶۳۸ دیویس
۳۶۹۱ سینت بید
۳۸۶۶ لانگلی
۳۹۰۴ هوندا
۳۹۱۵ فوکوشیما
۴۰۰۰ هیپارکوس
۴۱۶۹ سلسیوس
۴۱۸۰ آناکساگوراس
۴۲۷۶ کلیفورد
۴۳۰۵ کلپتون
۴۳۴۴ بوکستهوده
۴۳۸۰ گیر
۴۴۸۲۱ آمادورا
۴۵۰۰ پاسکال
۴۵۳۲ کوپلند
۴۵۶۸ منکورع
۴۵۸۰ بچه
۴۵۸۳ لوگو
۴۷۰۱ میلانی
۴۷۲۱ آتاهوالپا
۴۷۶۸ هارتلی
سیارک ۴۸۵۲
۴۹۹۵ شیردال
۵۰۲۹ جزیره ایرلند
۵۱۵۹۹ بروتاین
۵۱۸۲ بری، ایرلند
۵۲۳۳۷ کامپتون
۵۲۵ آدلاید
۵۴۲۴ کاوینگتون
۵۴۵۲۲ منایخموس
۵۵۶۰ امیتیس
۵۸۸۵ آپلدورن
۵۹۲۳۹ ابن هیثم
۶۰۳۲ نوبل
۶۰۳۹ پارمنیدس
۶۰۵۶ دوناتلو


,...h

logo-enamad logo-samandehi