کشتی های غرق شده توسط هواگرد

کشتی های غرق شده توسط هواگرد

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


اچ‌ام‌اس اردنت (اف۱۸۴)
اچ‌ام‌اس اسپارتان (۹۵)
اچ‌ام‌اس اسفینکس (جی۶۹)
اچ‌ام‌اس افریدی (اف۰۷)
اچ‌ام‌اس ایبیس (یو۹۹)
اچ‌ام‌اس ایسوریل (اچ۰۵)
اچ‌ام‌اس اینترپید (دی۱۰)
اچ‌ام‌اس اینگلفیلد (دی۰۲)
اچ‌ام‌اس باسیلیسک (اچ۱۱)
اچ‌ام‌اس بدوین (اف۶۷)
اچ‌ام‌اس برازن (اچ۸۰)
اچ‌ام‌اس بریتومارت (جی۲۲)
اچ‌ام‌اس بوادیکا (اچ۶۵)
اچ‌ام‌اس بوتیمار (ال۰۷)
اچ‌ام‌اس پانتر (جی۴۱)
اچ‌ام‌اس ترور (آی۰۳)
اچ‌ام‌اس ترینیداد (۴۶)
اچ‌ام‌اس تندوس (اچ۰۴)
اچ‌ام‌اس جانوس (اف۵۳)
اچ‌ام‌اس جکال (اف۲۲)
اچ‌ام‌اس دایموند (اچ۲۲)
اچ‌ام‌اس داینتی (اچ۵۳)
اچ‌ام‌اس دلایت (اچ۳۸)
اچ‌ام‌اس دورستشایر (۴۰)
اچ‌ام‌اس دولورتون (ال۶۳)
اچ‌ام‌اس دیفندر (اچ۰۷)
اچ‌ام‌اس ریپالس (۱۹۱۶)
اچ‌ام‌اس زولو (اف۱۸)
اچ‌ام‌اس ساوت‌همپتون (۸۳)
اچ‌ام‌اس سووا
اچ‌ام‌اس شفیلد (دی۸۰)
اچ‌ام‌اس فورسایت (اچ۶۸)
اچ‌ام‌اس فویلبلنک
اچ‌ام‌اس فیرلس (اچ۶۷)
اچ‌ام‌اس قار (ال۷۵)
اچ‌ام‌اس کالکوتا (دی۸۲)
اچ‌ام‌اس کاونتری (دی۱۱۸)
اچ‌ام‌اس کاونتری (دی۴۳)
اچ‌ام‌اس کوئنتین (جی۷۸)
اچ‌ام‌اس کودرینگتون (دی۶۵)


,...

logo-enamad logo-samandehi