کشتی های غرق شده بوسیله مین

کشتی های غرق شده بوسیله مین

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


اچ‌ام‌اچ‌اس آنجلیا
اچ‌ام‌اچ‌اس بریتانیک
اچ‌ام‌اچ‌اس سالتا
اچ‌ام‌اس آخرون (اچ۴۵)
اچ‌ام‌اس آدشس (۱۹۱۲)
اچ‌ام‌اس آرثوسا (۱۹۱۳)
اچ‌ام‌اس آریل (۱۹۱۱)
اچ‌ام‌اس آمفیون (۱۹۱۱)
اچ‌ام‌اس آیسیز (دی۸۷)
اچ‌ام‌اس آیوانهو (دی۱۶)
اچ‌ام‌اس ابدیل (ام۳۹)
اچ‌ام‌اس اچ۳
اچ‌ام‌اس ادونچر (ام۲۳)
اچ‌ام‌اس اسک (اچ۱۵)
اچ‌ام‌اس اسواردفیش (۶۱اس)
اچ‌ام‌اس اکلیپس (اچ۰۸)
اچ‌ام‌اس الیمپوس (ان۳۵)
اچ‌ام‌اس ام۲۱
اچ‌ام‌اس انگیدین (۱۹۱۱)
اچ‌ام‌اس اورچیس (کی۷۶)
اچ‌ام‌اس اوشن (۱۸۹۸)
اچ‌ام‌اس ایرسیستیبل (۱۸۹۸)
اچ‌ام‌اس ئی۱۶
اچ‌ام‌اس ئی۲۴
اچ‌ام‌اس ئی۳۰
اچ‌ام‌اس ئی۳۴
اچ‌ام‌اس ئی۵
اچ‌ام‌اس ئی۵۰
اچ‌ام‌اس ئی۶
اچ‌ام‌اس بگ‌شات (جی۵۷)
اچ‌ام‌اس بلانش (اچ۴۷)
اچ‌ام‌اس پارتین (ان۷۵)
اچ‌ام‌اس پرسئوس (ان۳۶)
اچ‌ام‌اس پی۳۱۱
اچ‌ام‌اس پی۳۲ (۱۹۴۰)
اچ‌ام‌اس تریومف (ان۱۸)
اچ‌ام‌اس تمز (ان۷۱)
اچ‌ام‌اس توربولنت (ان۹۸)
اچ‌ام‌اس جیپسی (اچ۶۳)
اچ‌ام‌اس چیرفول (۱۸۹۷)


,...

logo-enamad logo-samandehi