جشنواره فیلم کن

جشنواره فیلم کن

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن
جایزه بهترین فیلم‌نامه جشنواره فیلم کن
جایزه بهترین کارگردان جشنواره فیلم کن
جایزه کلیسای جهانی (جشنواره کن)
جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کن
جشنواره فیلم کن
جشنواره فیلم کن ۲۰۱۴
جشنواره فیلم کن ۱۹۴۶
جشنواره فیلم کن ۱۹۴۷
جشنواره فیلم کن ۱۹۴۹
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۱
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۲
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۳
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۴
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۵
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۶
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۷
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۸
جشنواره فیلم کن ۱۹۵۹
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۰
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۱
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۲
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۳
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۴
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۵
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۶
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۷
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۸
جشنواره فیلم کن ۱۹۶۹
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۰
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۱
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۲
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۳
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۴
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۵
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۶
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۷
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۸
جشنواره فیلم کن ۱۹۷۹


,...

logo-enamad logo-samandehi