قنات های بیرجند

قنات های بیرجند

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


قنات آبسردو
قنات آب شور (بیرجند)
قنات آتوک
قنات آدنیان
قنات آرویچ، بیرجند
قنات آرویز، بیرجند
قنات آسیاب، بیرجند
قنات آسیاهوک
قنات آشور
قنات آغلدر
قنات آوازک
قنات آهوک
قنات ابراهیم میرزا
قنات ابراهیم‌آباد، بیرجند
قنات اپل سفلی
قنات اپل علیا
قنات اپیک
قنات احمدآباد، بیرجند
قنات احمدبیک
قنات اخ، بیرجند
قنات اخ بالا
قنات اسبان
قنات اسپیدالوک
قنات استاد، بیرجند
قنات استادغلام
قنات استانست، بیرجند
قنات استانست‌سرآب
قنات استخر پایین، بیرجند
قنات استخر کهنه
قنات استیج
قنات استید
قنات استیدوک
قنات اسفدر
قنات اسفزار
قنات اسفندی
قنات اسفنیج بالا
قنات اسفنیج پایین
قنات اسفهرود
قنات اسلام‌آباد، بیرجند
قنات اسماعیل‌آباد، بیرجند


,...

logo-enamad logo-samandehi