تست خرابی بوستر ترمز

تست خرابی بوستر ترمز

نسخه
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

اقدامات اوليه براي حذف صداي ترمز اتومبيل
تاثير ديفرانسيل جلو يا ديفرانسيل عقب بودن خودرو بر صداي ترمز
ملاحظات توليدي و مونتاژي براي حذف صداي ترمز
ارتباط نوع صداي ترمز و نوع عيب
دسته بندي صداي ترمز بر اساس فركانس توليدي
توليد يا عدم توليد صدا با توجه به نوع ماده مصرفي
ميزان تغييرات شدت صدا با توجه به ميزان سطح سايش
نكات اجرايي در تعويض لنت ترمز
نكاتي براي بهبود ترمزگيري و افزايش عمر لنت ترمز


و...........

logo-enamad logo-samandehi