شیراز زیست « آموزش درس زیست »

دسته آموزش
نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۴٫۲ مگابایت
نسخه start

توضیح

آموزش درس زیست


و تست و شرکت در آزمون


در « شیراز زیست »

دسترسی‌ها

  • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
  • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
  • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
  • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
  • خواندن تنظیمات
  • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
  • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
  • دسترسی کامل به اینترنت